ACTIE
10 jaar
Riant Connections

Riant Connections

Diensten

Kopersbegeleiding

Nieuwbouw

De afwikkeling van het meer- en minderwerk wordt steeds tijdrovender en omvangrijker door een veeleisender en mondiger wordende koper. De klant heeft veel vragen omtrent het bouwproject. Immers het is zijn grootste investering. Duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie is van groot belang.

Wij nemen dit gehele proces voor u uit handen en zorgen ervoor dat uw koper optimaal begeleid wordt tijdens de ontwikkeling en bouw van hun woning. Hierbij maken wij gebruik van JPDS bouwmanagement programma en Volgjewoning, het digitale platform om alle betrokken partijen optimaal en transparant te informeren.

Wij slaan een brug tussen het belang van de koper en de voortgang van een project. Klantgericht werken, zonder het belang van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Als u voor ons kiest dan kiest u voor:

Waarom u voor ons kiest

Onze aanpak:

Voorbereidingsfase

 • Opzetten projectadministratie (JPDS bouwmanagement software)
 • Aanmaken keuzelijsten en prijslijsten
 • Overleg met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en showrooms
 • Procedure meer- en minderwerk en meterkastlijsten

Uitvoeringsfase

 • Kopers uitnodigingen voor gesprek meer- en minderwerk
 • Keuzes verwerken in offerte, opdrachtbevestiging en meterkastlijst
 • Keuzes verwerken op A3 tekening
 • Informatiestroom naar alle partijen bewaken en onderhouden.

Afrondingsfase

 • Statusoverzichten en rapporten meer- en minderwerk
 • Resultatenoverzicht naar de opdrachtgever
 • Evaluatie  project met de koper of huurder
 • Evaluatie project met de opdrachtgever.

Wij zorgen ervoor dat het gehele traject zo min mogelijk vertraging oploopt. Dit betekent voor u: tijdsbesparing én tevreden kopers en huurders!

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012  of info@riantconnections.nl

Bewonersbegeleiding

Groot onderhoud

Old lady origineel

Hoe vertelt u haar dat u haar woning gaat renoveren?

De meeste mensen zijn erg gehecht aan hun huis en buurt. Het vooruitzicht dat zij hun woning moeten renoveren of zelfs tijdelijk moeten verlaten kan met veel emoties gepaard gaan. Wij (her) kennen deze emoties en proberen deze om te buigen. Dit doen wij door de bewoners persoonlijk en klantvriendelijk te informeren, adviseren en te begeleiden tijdens dit intensieve renovatie proces.

Riant Connections kan als externe partij van enorme toegevoegde waarde zijn. Wij zorgen voor rust onder de bewoners en zetten graag een stapje extra om alles in goede banen te leiden.

Wilt u als aannemer, woningcorporatie of ontwikkelaar ook ontzorgt worden?

 • Projectvoorbereiding: Wij verzorgen de gehele communicatie van A tot Z: voorlichtingsavonden, informatieboekjes en nieuwsbrieven. Riant Connections maakt een communicatieplan die past bij uw doelgroep.
 • Warme woningopnames: Technische inventarisatie van de huidige woning en woonwensen bewoners vastleggen met foto’s en digitale ondertekening bewoners. (kwaliteitsborging).
 • Bewonersparticipatie: Inventarisatie van woonwensen van de bewoners en onderzoek naar draagvlak renovatie. De bewoners worden intensief betrokken bij de plannen en uitvoering van de renovatie.
 • Bewonerscommunicatie: Met  volgjewoning.nl het digitale platform voor bewoners en projectgebonden partijen. Met een eigen inlogcode kunnen alle partijen de laatste planning en voortgang direct zien.
 • Spreekuur: Een vast aanspreekpunt op locatie tijdens het groot onderhoud. Eventuele problemen worden gelijk opgelost. Ontzorging uitvoerder.
 • Project evaluatie: Een klanttevredenheid enquête onder de bewoners maakt deel uit van de evaluatie van het project.

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012 of info@riantconnections.nl

Gerealiseerde projecten

Heemskerk – Paviljoen van Heemskerk

Heemskerk – Paviljoen van Heemskerk

In opdracht van: HenselmansBolten VOF

Werkzaamheden: Kopersbegeleiding 24 appartementen

Uitvoering: 2019

Heerhugowaard De Wende

Heerhugowaard De Wende

In opdracht van: T&G Bouwcombinatie BV

Werkzaamheden: Kopersbegeleiding 35 woningen

Uitvoering: 2018 - 2019

Amsterdam Houthavens Wiborg

Amsterdam Houthavens Wiborg

In opdracht van: Sense Vastgoed BV

Werkzaamheden: Koperbegeleiding front office 86 appartementen

Uitvoering: 2018 Bouwbedrijf De Nijs BV

Hoofddorp Nassaupark De Vrijheid

Hoofddorp Nassaupark De Vrijheid

In opdracht van: Sense Vastgoed BV Amsterdam en Van Wijnen Haarlemmermeer

Werkzaamheden: 43 woningen - Assistentie en ondersteuning verkoop gesprekkken en kopersgesprekken meer- en minderwerk.

Uitvoering: 2017 - 2018