Riant Connections | Kopersbegeleiding en Bewonersbegeleiding uit Zwaag

Diensten

Kopersbegeleiding

Nieuwbouw

De afwikkeling van het meer- en minderwerk wordt steeds tijdrovender en omvangrijker doordat de koper  veeleisender en mondiger is geworden. Hierdoor heeft de koper veel vragen aangaande het bouwproject, dit is immers  zijn grootste investering. Een duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie is hiebij van groot belang.

Dit proces van meer- en minderwerk kunnen wij volledig voor u uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat uw koper  optimaal begeleid wordt tijdens de ontwikkeling en bouw van hun woning. Hierbij maken wij gebruik van het JPDS bouwmanagement programma en van Volgjewoning, een digitaal platform ontwikkelt om alle betrokken partijen optimaal en transparant te informeren.

Door klantgericht te werken, zonder het belang van de opdrachtgever uit het oog te verliezen, slaan wij een brug tussen de belangen van de koper en de voortgang van een project. Als u voor ons kiest dan kiest u voor:

Waarom u voor ons kiest

Onze aanpak:

Voorbereidingsfase

  • Opzetten projectadministratie met digitale keuzelijsten in Volgjewoning
  • Overleg met opdrachtgevers, betrokken partijen en showrooms

Uitvoeringsfase

  • Kopers gesprekken meer- en minderwerk op locatie
  • Keuzes verwerken in offerte, opdrachtbevestiging, meterkastlijst en A3 tekening
  • Communicatie naar alle partijen bewaken en onderhouden

Afrondingsfase

  • Statusoverzichten en rapporten meer- en minderwerk

Wij zorgen ervoor dat het gehele traject zo min mogelijk vertraging oploopt, met als gevolg tijdsbesparing  voor u én tevreden kopers!

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012  of info@riantconnections.nl

Bewonersbegeleiding

Groot onderhoud

Old lady origineel

Hoe vertelt u haar dat u haar woning gaat renoveren?

De meeste mensen zijn bijzonder gehecht aan hun huis en buurt. Het vooruitzicht dat zij hun woning moeten renoveren of zelfs tijdelijk moeten verlaten kan erg emotioneel zijn.  Wij (her) kennen deze emoties en proberen deze om te buigen. Dat doen wij door de bewoners persoonlijk en klantvriendelijk te informeren, te adviseren en te begeleiden tijdens dit intensieve proces.

Als externe partij kan Riant Connections van enorme toegevoegde waarde zijn. Wij zorgen voor rust onder de bewoners en zetten graag dat stapje extra om alles in goede banen te leiden.

Wilt u als aannemer, woningcorporatie of ontwikkelaar ook ontzorgd worden?

  • Warme woningopnames: Technische inventarisatie van de huidige woning en woonwensen bewoners vastleggen met foto’s en digitale ondertekening bewoners. (kwaliteitsborging).
  • Bewonerscommunicatie: Gebruik wordt gemaakt van het digitale platform volgjewoning.nl  voor bewoners en projectgebonden partijen. Met een eigen inlogcode kunnen alle partijen de laatste planning en voortgang direct zien en volgen.
  • Spreekuur op locatie: Een vast aanspreekpunt op locatie tijdens het groot onderhoud. Eventuele problemen worden direct opgelost. Ontzorging van de uitvoerder.
  • Project evaluatie: Een klanttevredenheid enquête onder de bewoners maakt deel uit van de evaluatie van het project.

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012 of info@riantconnections.nl

Hoe kunnen we je helpen?

Contact