Riant Connections | Kopersbegeleiding en Bewonersbegeleiding uit Zwaag Kopersbegeleiding bij nieuwbouw

Diensten

Kopersbegeleiding

Nieuwbouw

 

 

 

 

 

 

 

De afwikkeling van het meer- en minderwerk wordt steeds tijdrovender en omvangrijker doordat de koper  veeleisender en mondiger is geworden. Hierdoor heeft de koper veel vragen aangaande het nieuwbouwproject, zijn woning is immers  zijn grootste investering. Een duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie is hierbij dan ook van groot belang.

Het proces van meer- en minderwerk keuzes kunnen wij volledig voor u uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat uw koper optimaal begeleid wordt tijdens de bouw van hun woning. Hierbij maken wij gebruik van diverse bouwmanagement programma’s en van Volgjewoning.

Volgjewoning.nl is een interactief digitaal platform met als doel de kopers optimaal te informeren omtrent de status van hun nieuwbouwwoning. Daarnaast wordt dezelfde informatie ook gebruikt om alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de woning te voorzien van de actuele informatie.
De opdrachtgever heeft met een toeschouwers account altijd de beschikking over alle laatste informatie in het project. Een perfecte kwaliteit waarborging voor uw bedrijf.

Door klantgericht te werken, zonder het belang van u als opdrachtgever uit het oog te verliezen, slaan wij een brug tussen de belangen van de koper en de voortgang van uw project. Als u voor ons kiest dan kiest u voor:

  • Duidelijke Communicatie
  • Altijd telefonisch bereikbaar
  • Betrokken en deskundig
  • Kopersgesprekken via teams 
  • Onafhankelijk klankbord
  • Een vast aanspreekpunt voor uw kopers
  • Ontzorging werkvoorbereiding

Wij ontzorgen uw organisatie door snel en accuraat het meer- en minderwerk te verwerken. En uiteraard te zorgen voor tevreden kopers!

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

info@riantconnections.nl

M | 06-10436012

Bewonersbegeleiding

Groot onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

De meeste mensen zijn bijzonder gehecht aan hun huis en buurt. Het vooruitzicht dat zij hun woning moeten renoveren of zelfs tijdelijk moeten verlaten kan erg emotioneel zijn.  Wij (her) kennen deze emoties en proberen deze om te buigen. Dat doen wij door de bewoners persoonlijk en klantvriendelijk te informeren, te adviseren en te begeleiden tijdens dit intensieve proces.

Als externe partij kan Riant Connections van enorme toegevoegde waarde zijn. Wij zorgen voor rust onder de bewoners en zetten graag dat stapje extra om alles in goede banen te leiden.

Wilt u als aannemer, woningcorporatie of ontwikkelaar ook ontzorgd worden bij uw renovatieproject?

  • Warme woningopnames: Technische inventarisatie van de huidige woning en woonwensen bewoners vastleggen met foto’s en digitale ondertekening bewoners. (kwaliteitsborging).
  • Bewonerscommunicatie: Gebruik wordt gemaakt van het digitale platform volgjewoning.nl  voor bewoners en projectgebonden partijen. Met een eigen inlogcode kunnen alle partijen de laatste planning en voortgang direct zien en volgen.
  • Spreekuur op locatie: Een vast aanspreekpunt op locatie tijdens het groot onderhoud. Eventuele problemen worden direct opgelost. Ontzorging van de uitvoerder.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

info@riantconnections.nl

M | 06-10436012

Hoe kunnen we je helpen?

Contact