ACTIE
10 jaar
Riant Connections

Riant Connections

Bewonersbegeleiding

Groot onderhoud

Old lady origineel

Hoe vertelt u haar dat u haar woning gaat renoveren?

De meeste mensen zijn erg gehecht aan hun huis en buurt. Het vooruitzicht dat zij hun woning moeten renoveren of zelfs tijdelijk moeten verlaten kan met veel emoties gepaard gaan. Wij (her) kennen deze emoties en proberen deze om te buigen. Dit doen wij door de bewoners persoonlijk en klantvriendelijk te informeren, adviseren en te begeleiden tijdens dit intensieve renovatie proces.

Riant Connections kan als externe partij van enorme toegevoegde waarde zijn. Wij zorgen voor rust onder de bewoners en zetten graag een stapje extra om alles in goede banen te leiden.

Wilt u als aannemer, woningcorporatie of ontwikkelaar ook ontzorgt worden?

  • Projectvoorbereiding: Wij verzorgen de gehele communicatie van A tot Z: voorlichtingsavonden, informatieboekjes en nieuwsbrieven. Riant Connections maakt een communicatieplan die past bij uw doelgroep.
  • Warme woningopnames: Technische inventarisatie van de huidige woning en woonwensen bewoners vastleggen met foto’s en digitale ondertekening bewoners. (kwaliteitsborging).
  • Bewonersparticipatie: Inventarisatie van woonwensen van de bewoners en onderzoek naar draagvlak renovatie. De bewoners worden intensief betrokken bij de plannen en uitvoering van de renovatie.
  • Bewonerscommunicatie: Met  volgjewoning.nl het digitale platform voor bewoners en projectgebonden partijen. Met een eigen inlogcode kunnen alle partijen de laatste planning en voortgang direct zien.
  • Spreekuur: Een vast aanspreekpunt op locatie tijdens het groot onderhoud. Eventuele problemen worden gelijk opgelost. Ontzorging uitvoerder.
  • Project evaluatie: Een klanttevredenheid enquête onder de bewoners maakt deel uit van de evaluatie van het project.

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012 of info@riantconnections.nl