Riant Connections | Kopersbegeleiding en Bewonersbegeleiding uit Zwaag

Kopersbegeleiding

Nieuwbouw

De afwikkeling van het meer- en minderwerk wordt steeds tijdrovender en omvangrijker doordat de koper  veeleisender en mondiger is geworden. Hierdoor heeft de koper veel vragen aangaande het bouwproject, dit is immers  zijn grootste investering. Een duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie is hiebij van groot belang.

Dit proces van meer- en minderwerk kunnen wij volledig voor u uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat uw koper  optimaal begeleid wordt tijdens de ontwikkeling en bouw van hun woning. Hierbij maken wij gebruik van het JPDS bouwmanagement programma en van Volgjewoning, een digitaal platform ontwikkelt om alle betrokken partijen optimaal en transparant te informeren.

Door klantgericht te werken, zonder het belang van de opdrachtgever uit het oog te verliezen, slaan wij een brug tussen de belangen van de koper en de voortgang van een project. Als u voor ons kiest dan kiest u voor:

Waarom u voor ons kiest

Onze aanpak:

Voorbereidingsfase

  • Opzetten projectadministratie met digitale keuzelijsten in Volgjewoning
  • Overleg met opdrachtgevers, betrokken partijen en showrooms

Uitvoeringsfase

  • Kopers gesprekken meer- en minderwerk op locatie
  • Keuzes verwerken in offerte, opdrachtbevestiging, meterkastlijst en A3 tekening
  • Communicatie naar alle partijen bewaken en onderhouden

Afrondingsfase

  • Statusoverzichten en rapporten meer- en minderwerk

Wij zorgen ervoor dat het gehele traject zo min mogelijk vertraging oploopt, met als gevolg tijdsbesparing  voor u én tevreden kopers!

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-10436012  of info@riantconnections.nl

Hoe kunnen we je helpen?

Contact