Riant Connections | Kopersbegeleiding en Bewonersbegeleiding uit Zwaag Kopersbegeleiding bij nieuwbouw

Almere Overgooi

Riant Connections presenteerde zich bijde kavelverkoop van luxe villa’s in Almere Overgooi.

In opdracht van
Gemeente Almere
Werkzaamheden
Bouw in Overgooi - Particulier opdrachtgeverschap Woningbouwregie en directievoerin
Uitvoering
2006 - 2008